Baldovec

Foto 15. Struktura droby, méně jsou zastoupeny větší klasty křemene. Stav 17.6.2005.

Baldovec - struktura droby