Baldovec

Foto 18. Středně zrnitá, psamitické mikrostruktura droby. Přítomen je křemen, plagioklas, biotit a karbonát, XPL.

Baldovec - mikrostruktura droby