Baldovec

Foto 19. Středně zrnitá, psamitické mikrostruktura droby. Přítomen je křemen, plagioklas a karbonát, XPL.

Baldovec - mikrostruktura droby