Baldovec

Foto 2. Etážový lom v Baldovci - pohled z nejnižšího patra. Stav 17.6.2005.

Baldovec - pohled na etážový lom