Baldovec

Foto 20. Středně zrnitá, psamitické mikrostruktura droby. Klasty plagioklasu, XPL.

Baldovec - mikrostruktura droby