Baldovec

Foto 24. Na puklinách drob se objevuje křemenná výplň, někdy i ve formě krystalů. Stav 17.6.2005.

Baldovec - křemen na puklině