Baldovec

Foto 3. Etážový lom v Baldovci - pohled z nejnižšího patra na rytmické střídání hornin rozstáňského souvrství. Stav 17.6.2005.

Baldovec - pohled na etážový lom