Baldovec

Foto 33. Struktura jílových břidlic, místy svraštění ploch vrstevnatosti. Stav 17.6.2005.

Baldovec - struktura jílových břidlic