Baldovec

Foto 9. V rytmickém sledu hornin tvoří droby výrazné lavicovité polohy. Stav 17.6.2005.

Baldovec - lavicovité polohy drob