Baldovec

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000 č. 86 (B2), lokality zvýrazněna červeným rámečkem.

Baldovec - turistická mapa