Baldovec

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:200 000, list Olomouc, rozstáňské souvrství je vyznačeno červenou šrafou.

Baldovec - geologická mapa