Blansko

Foto 13. Intenzivní chloritizace a epidotizace původního amfibolu, tiatanit; granodiorit, PPL.