Blansko

Foto 14. Intenzivní chloritizace a epidotizace původního amfibolu, tiatanit; granodiorit, XPL.