Blansko

Foto 19. Výplň tektonické plochy je tvořena epidotem, zřetelné jsou stopy po tektonickém pohybu, stav 27.10.2005.