Blansko

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 86 (C1), profil výchozů u hlavní silnice vyznačen červenými body, výchoz u odbočky do Arnoštova vyznačen modrým bodem.