Blansko

Mapa 2. Výřez z geologické mapy 1:200 000, list Brno. Zřetelně je odlišitelná západní a východní granodioritová část a centrální bazické pásmo brněnského masivu. Na Z je masiv omezen boskovickou brázdou, na J a JV se noří pod terciérní a kvartérní sedimenty a část V hranice je s devonskými vápenci Moravského krasu.