Bludov

Foto 12. Pravidelné střídání poloh granátové skaliny a poloh šedozeleného erlánu, stav 12.5.2005.