Bludov

Foto 14. Struktura erlánu s s polohami bohatšími na diopsid a s polohami kalcit + wollastonit + granát, stav 12.5.2005.