Bludov

Foto 16. Diopsid se středním dvojlomem v erlánu, mikrofotografie, XPL.