Bludov

Foto 19. Automorfní titanit v erlánu, mikrofotografie, PPL.