Bludov

Foto 2. Pohled na lom z přístupové cesty, těžená je severní stěna, stav 12.5.2005.