Bludov

Foto 21. Jedna z četných tektonických poruch, které bývají vyplněny alpskou mineralizací, stav 12.5.2005.