Bludov

Foto 22. Alpská mineralizace (parageneze apofylitová) je tvořena apofylitem a kalcitem, stav 12.5.2005.