Bludov

Foto 3. Těžená severní stěna se sutí vápenato-silikátových hornin, stav 12.5.2005.