Bludov

Foto 5. Struktura vápenato-silikátových hornin - jednotlivé typy pozvolna přecházejí jeden do druhého, stav 12.5.2005.