Bludov

Foto 6. Ostrý přechod mezi granát-wollastonitovou a granátovou skalinou, stav 12.5.2005.