Bludov

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 53 (F3), poloha lokality je zvýrazněna červeným kroužkem.