Dlouhé Stráně - elektrárna

Hlavní sál přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně s dvěma reverzními Francisovými turbínami.