Bohutín - Zbová

Foto 1. Přístupová cesta k lomu od silnice Bohutín - Bludov, stav 26.5.2005.