Bohutín - Zbová

Foto 10. Žilka alpského typu v rule - chlorit, epidot, karbonát, PPL.