Bohutín - Zbová

Foto 11. Žilka alpského typu v rule - chlorit, epidot, karbonát, XPL.