Bohutín - Zbová

Foto 2. Pohled na lom - sv. až jv. lomová stěna, stav 26.5.2005.