Bohutín - Zbová

Foto 3. Pohled na lom - sv. lomová stěna, stav 26.5.2005.