Bohutín - Zbová

Foto 4. Páskovaná stavba typické ruly.