Bohutín - Zbová

Foto 5. Okatá struktura ruly, oka jsou tvořena živci.