Bohutín - Zbová

Foto 7. Polyschematická struktura migmatitu.