Bohutín - Zbová

Foto 8. Mikrostruktura ruly - křemen, živec, biotit, PPL.