Bohutín - Zbová

Foto 9. Mikrostruktura ruly - křemen, živec, biotit, XPL.