Bohutín - Zbová

Mapa 1. Výřez z turistické mapy KČT 1:50 000, č. 53 (F2), lokalita vyznačena červeným obdélníkem.