Bohutín - Zbová

Tabulka 1. Reprezentativní chemické analýzy muskovitu z aplitu (anal. č. 1, 2), muskovitu z puklinové asociace (anal. č. 3 až 5) a chloritu z puklinové asociace (anal. č. 6 až 10) - přepočet kationů v případě muskovitu na bázi 11 atomů kyslíku, v případě chloritu na 14 atomů kyslíku (Zimák a Novotný 2000).

anal.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SiO2 48,26 49,19 50,14 48,88 49,92 24,59 25,31 25,18 25,30 24,83
TiO2 0,28 - - - - - - - - -
Al2O3 30,14 32,61 31,02 29,89 34,28 21,80 22,37 22,86 21,32 21,82
CaO - - - 0,17 - - - - - -
FeO 4,95 2,38 2,91 3,12 2,09 32,97 32,24 32,08 30,57 30,47
MgO 1,71 1,23 1,32 1,40 0,91 9,42 8,23 8,67 9,42 9,60
MnO - - 0,13 - - 0,87 0,97 1,15 0,87 0,59
K2O 11,39 11,23 10,99 10,23 11,31 - - - - -
suma 96,73 96,64 96,51 93,69 98,51 89,65 89,12 89,94 87,48 87,31
Si 3,23 3,24 3,31 3,32 3,22 2,65 2,72 2,68 2,75 2,70
Ti 0,01 - - - - - - - - -
Al 2,38 2,53 2,41 2,39 2,60 2,76 2,83 2,87 2,74 2,80
Ca - - - 0,01 - - - - - -
Fe 0,28 0,13 0,16 0,18 0,11 2,97 2,90 2,86 2,78 2,78
Mg 0,17 0,12 0,13 0,14 0,09 1,51 1,32 1,38 1,53 1,56
Mn - - 0,01 - - 0,08 0,09 0,10 0,08 0,05
K 0,97 0,94 0,93 0,89 0,93 - - - - -