Bohutín - Zbová

Tabulka 2. Reprezentativní chemické analýzy zirkonu z aplitu (anal.č. 11, 12) a z puklinové asociace (anal.č. 13, 14) - přepočet kationů na bázi 4 atomy kyslíku (Zimák a Novotný 2000).

anal.č. 11 12 13 14
SiO2 33,45 34,04 34,39 34,37
ZrO2 66,43 62,90 64,44 66,06
HfO2 2,45 5,11 - -
suma 102,33 102,05 98,83 100,43
Si 1,01 1,03 1,05 1,03
Zr 0,97 0,93 0,96 0,97
Hf 0,02 0,04 - -