Bohutín - Zbová

Tabulka 3. Reprezentativní chemické analýzy thoritu, allanitu-(Ce) a monazitu-(Ce): thorit z aplitu (anal. č. 15), allanit z aplitu (anal. č. 16), allanit z puklinové asociace (anal. č. 17), monazit z puklinové asociace (anal. č. 18) - přepočet na bázi 4 atomy kyslíku (thorit a monazit), 12,5 atomu kyslíku (allanit) (Zimák a Novotný 2000).

anal.č. 15 16 17 18
P2O5 - - - 30,32
SiO2 14,52 33,14 34,51 0,86
ZrO2 8,12 - - -
ThO2 47,95 - - 1,46
UO2 4,72 - - -
Al2O3 0,84 19,76 19,28 -
Ce2O3 - 12,27 10,46 35,70
La2O3 - 5,64 5,50 20,84
Nd2O3 - 3,75 3,12 9,97
Pr2O3 - 1,42 - 2,59
Y2O3 5,76 - - -
Fe2O3 0,36 11,28 12,36 -
CaO 3,77 12,06 11,48 0,87
MnO - 0,39 0,85 -
suma 86,04 99,71 97,56 102,61
P - - - 0,97
Si 0,81 2,96 3,07 0,03
Zr 0,22 - - -
Th 0,61 - -

0,01

U 0,06 - - -
Al 0,06 2,08 2,02 -
Ce - 0,40 0,34 0,50
La - 0,19 0,18 0,29
Nd - 0,12 0,10 0,14
Pr - 0,05 - 0,04
Y 0,17 - - -
Fe 0,02 0,76 0,83 -
Ca 0,23 1,16 1,10 0,04
Mn - 0,03 0,06 -