Bohutín - Zbová

Tabulka 4. Reprezentativní chemické analýzy minerálů klinozoisit - epidotové řady z puklinové asociace - přepočet kationů na bázi 12,5 atomu kyslíku (Zimák a Novotný 2000).

anal.č. 19 20 21 22 23 24 25 26
SiO2 40,01 39,91 40,23 40,14 40,09 40,18 38,72 38,48
Al2O3 30,54 30,29 28,95 27,58 25,60 26,56 24,88 23,22
Fe2O3t 3,13 4,59 5,98 6,93 8,99 9,48 11,30 13,13
CaO 22,41 22,44 23,47 23,55 22,47 22,72 24,00 22,94
MnO 0,65 0,76 0,22 0,21 0,83 - - 0,23
suma 96,74 97,99 98,85 98,41 97,98 97,94 98,90 98,00
Si4+ 3,09 3,06 3,07 3,09 3,12 3,13 3,03 3,05
Al3+ 2,78 2,73 2,60 2,50 2,35 2,34 2,29 2,17
Fe3+ 0,18 0,26 0,34 0,40 0,53 0,56 0,66 0,78
Ca2+ 1,85 1,84 1,92 1,94 1,88 1,89 2,01 1,95
Mn2+ 0,04 0,05 0,01 0,01 0,05 - - 0,02