Bohutín - Zbová

Tabulka 5. Reprezentativní chemické analýzy Ti-minerálů: titanit z aplitu (anal. č. 27 a 28), titanit z puklinové asociace (anal. č. 29 a 30), rutil z aplitu (anal.č. 31, 32), rutil z puklinové asociace (anal. č. 33) a ilmenit z puklinové asociace (anal. č. 34) - přepočet kationů v případě titanitu na bázi 5 atomů kyslíku, rutilu na 2 atomy kyslíku a ilmenitu na 3 atomy kyslíku (Zimák a Novotný 2000).

anal.č. 27 28 29 30 31 32 33 34
SiO2 31,01 30,91 31,99 32,46 0,33 0,39 0,21 -
P2O5 0,25 - - - - - - -
TiO2 32,03 36,88 31,23 28,31 97,84 97,46 97,98 54,78
SnO2 0,60 - - - - - - -
Nb2O5 - - - - 0,62 0,28 1,16 -
Al2O3 5,60 3,49 5,45 8,41 - - - -
V2O3 0,45 0,49 - - 0,73 0,84 - 0,45
CaO 28,76 28,98 27,20 28,90 0,58 0,82 0,42 0,61
FeO - - 3,36 0,23 - - 0,64 27,75
MnO - - - - - - - 14,60
ZnO - - - - - - - 0,98
suma 98,70 100,75 99,23 98,31 100,10 99,79 100,41 99,17
Si 1,02 1,00 1,05 1,06 - 0,01 - -
P 0,01 - - - - - - -
Ti 0,79 0,89 0,77 0,69 0,98 0,98 0,98 1,03
Sn 0,01 - - - - - - -
Nb - - - - - - 0,01 -
Al 0,22 0,13 0,21 0,32 - - - -
V 0,01 0,01 - - 0,01 0,01 - 0,01
Ca 1,01 1,00 0,96 1,00 0,01 0,01 0,01 0,02
Fe - - 0,09 0,01 - - 0,01 0,58
Mn - - - - - - - 0,31
Zn - - - - - - - 0,02