Černá Hora - Dubská skála

Foto 1. Přístupová cesta - vlevo cesta do lomu, vpravo přístup k haldě pod bývalou štolou, stav 21.6.2005.