Černá Hora - Dubská skála

Foto 12. Struktura silně alterovaného granodioritu, stav 21.6.2005.