Černá Hora - Dubská skála

Foto 13. Struktura silně alterovaného granodioritu, Fe oxidy na puklině, stav 21.6.2005.