Černá Hora - Dubská skála

Foto 14. Lomová stěna v silně mylonitizovaných granodioritech, stav 21.6.2005.