Černá Hora - Dubská skála

Foto 15. Tektonické postižení granodioritů, stav 21.6.2005.