Černá Hora - Dubská skála

Foto 16. Výrazná poruchová zóna v granodioritech o mocnosti kolem 0,75 m, stav 21.6.2005.